เบอร์ดี ค้าขายรวย ถ้าอยากจะใช้เบอร์มงคลให้เห็นผลจริง ก็เลือกเบอร์มงคลช่วยเสริมดวงจากอาชีพที่เราทำ 

เบอร์ดี ค้าขายรวย เมื่อใช้แล้วจะช่วยค้าขายดี ขายง่าย เจรจาสำเร็จ ไม่ต้องออกแรงเยอะ ส่งเสริมให้ผู้ที่ใช้ ปิดการขายได้ง่าย เจรจาค้าขายอะไรก็ไม่ยากลำบากมากนัก

เบอร์ดีค้าขายรวย ถือเป็นเบอร์รับโชคสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายแล้ว นอกจากสินค้าที่เป็นจุดขายที่ดีแล้ว ดวงที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยหนุนนำให้คุณประกอบอาชีพนี้ไปได้ด้วยดี หนึ่งในนั้น เรื่องของ เบอร์มงคล กับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์ หากเปลี่ยนมาใช้ตัวเลข เช่น 42 44 24 46  ในอาชีพที่ต้องติดต่อค้าขายก็จะช่วยส่งเสริมให้มีรายได้มากขึ้นเรียกว่าเป็น เบอร์ดี ค้าขายรวยที่ควรมีไว้เพื่อช่วยในเรื่องของการทำงานมาดูกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไร

สำหรับเบอร์มงคลดังกล่าว เหมาะมาก กับคนที่มีอาชีพค้าขาย อาชีพที่ต้องมีการติดต่อทางธุรกิจ มีการเจรจา เพราะตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวเลขมหาเสน่ห์ มีความน่าเชื่อถือ ช่วยหนุนให้การติดต่อค้าขายเป็นไปได้อย่างสวยงาม คน ขายเบอร์มงคล ได้กล่าวว่า การซื้อเลขมงคล ไม่ว่าจะมีตัวเลขไหนอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ เลขเหล่านี้จะช่วยเสริม พลังความหนักแน่น การติดต่อทางธุรกิจจะราบรื่น คนที่มีอาชีพค้าขายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร หรืออื่น ๆ ก็จะมีลูกค้าเข้ามาให้ความสนใจมากกว่าเดิม เรียกทรัพย์ได้มากกว่าเดิม

เบอร์มงคลค้าขายดี ช่วยการค้าขายที่ดีเลขคู่ที่แสดงให้เห็นเลขคู่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวเลขที่มีพลังในการเรียกลูกค้า  ในการค้าขาย คุณจะสังเกตเห็นทันทีว่า การเลือกใช้เลขหนึ่งในมือถือ จะทำชีวิตคุณเปลี่ยนไปทันที เบอร์มือถือมงคล ที่เปิดมานั้นเลข 46หรือ 64 สามรถสลับกันได้ จะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค เปลี่ยนจากรูปแบบ การค้าขาย ที่แต่ละวันขายได้ไม่เท่าไหร่ ให้มียอดขายที่ดีขึ้นเช่นปกติสินค้าขายได้แค่วันละ 60-70%  การเปลี่ยนมาใช้เลขที่รับทรัพย์ก็จะเพิ่มยอดขายขึ้นอีกอย่างน้อย10% การรับทรัพย์  นอกจากเรื่องของการค้าขายแล้วตัวเลขเหล่านี้ยังสอดคล้องกับการรับทรัพย์อีกด้วย ซึ่งไมใช่เฉพาะทรัพย์ที่หามาได้แต่จะเป็นทรัพย์ที่ได้มาแบบลอย ๆ เช่น ถูกหวย มียอดสั่งซื้อสินค้าล็อตใหญ่ๆ เข้ามา เป็นต้น เรียกได้ว่า เป็นเบอร์ที่ช่วยสร้างฐานะ ให้ดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นด้วย

ตัวเลขที่มีความหมาย  42 24 44 46 เบอร์มงคล ที่สามารถสลับคู่ตัวกันได้ นำไว้ส่วนไหนของเบอร์มือถือ ก็ได้จะเป็นตัวเลขที่ช่วยเรียก พลังทรัพย์ และเรียกพลังการค้าขาย ช่วยให้การทำงานเติบโต อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะตัวเลข 44 ที่มีพลังทางบวก  ยิ่งใช้ยิ่งโชคดี

ว่าการเปลี่ยนเบอร์มงคลเบอร์ดี ค้าขายรวย ที่เน้นเรื่องการค้าขายนั้น คุณจะพบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเห็นได้ชัดเจนเรื่อง รายได้ที่จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นและมีโอกาสรับทรัพย์แบบไม่คาดคิดอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ฐานะทางการเงินดีขึ้นชีวิตสบายขึ้น ลองเลือกเบอร์ที่ถูกใจมา 1 เบอร์ รับรองว่าเรื่องการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปทันที

HotLine