เบอร์มือถือมงคลเบอร์เลขที่เป็นมงคล หลายคนนิยมนำมาใช้เสริมดวง เพราะมีความเชื่อว่าตัวเลข เบอร์มือถือมงคลนั้นมีพลังบางอย่างที่ช่วยหนุนดวงเราให้ดีได้

เบอร์มือถือมงคล คือ พลังงานตัวเลขในเบอร์มือถือที่ไม่มีจุดเสีย ส่งผลดีต่อชีวิตผู้ใช้งานให้ดีขึ้น พื้นฐานเบอร์มงคล ขอให้ มีเลขคู่ การเงิน การงาน เสน่ห์และสติปัญญา

เบอร์มือถือมงคล ในปัจจุบัน ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าคนรอบๆ นิยมหันเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคล ที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตตัวเองกันมากขึ้นเรื่อยจนมีคำถามในใจตัวเองขึ้นมาว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาเบอร์มงคลดีๆมาใช้บ้าง แต่จะเลือกอย่างไรให้เด็ดๆโดนใจให้ถูกโฉลก กับตัวเรา

วิธีการเลือก เบอร์มือถือมงคล ให้เหมาะกับตัวเราเอง คือ การเลือกให้เหมาะกับวิถีชีวิต การงานอาชีพให้ดียิ่งขึ้น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ที่ตัวเราลงมือทำด้วย ตำแหน่งและอิทธิพลของตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

0XX-ABC-DEFG

ตำแหน่ง 0XX เป็นเลข 3 ตัวหน้าที่มีคนถือหลายล้านคนคือ คืออิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่ได้ส่งผลโดยต่อผู้ใช้มากนัก

ตำแหน่ง ABC ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่คือ AB กับ BC จะบอกลักษณะภายนอก บุคลิกลักษณะ อัธยาศัย ภาวะด้านสังคม ของผู้ใช้ รวมถึงอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

ตำแหน่ง CDE ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่คือ CD กับ DE จะบอกถึง นิสัยใจคอลึกๆอารมณ์ตอบรับภายนอก ลักษณะ กิริยา มารยาท คู่ครอง คนรัก ตำแหน่งหน้าที่ การงาน

ตำแหน่ง DEFG เลข 4 ตัวสุดท้าย(เลขที่มีอิทธิพลต่อเจ้าของเบอร์มากที่สุด) เมื่อแบ่งคู่จะได้เลข3 คู่ คือ DE EF และ FG จะบอกถึงโชคลาภ วาสนา สิ่งที่จะเกิด กำลังจะเกิดในอนาคต

ถ้าใครจะเปลี่ยนเบอร์มงคล แล้วหวังผล แนะให้ใช้เลขที่มีคำพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน เลขเหมือนคน มีข้อดี และข้อเสียในเลขเดียวกัน แต่ถ้าหากนำไปใช้ที่ต้องรู้จักความหมายของเลขคู่ตัวเลขและตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเอง

เลข เบอร์มือถือมงคล เลขมงคล หรือ เบอร์โทรเศรษฐี ที่จัดอยู่ในกลุ่มคู่มิตร คือ เลขคู่ที่เมื่ออยู่ด้วยกัน จะให้โชคลาภส่งเสริมในเรื่องการเงิน การงาน ความรัก มีมิตร ผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลอีกทั้งยังมีคนรอบข้าง เพื่อนฝูง ลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชา คอยให้การสนับสนุนประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดี

15 ,51 อาทิตย์เป็นมิตรกับครู การเรียนดีผู้ใหญ่เมตตา มีเสน่ห์ เมตตา หนักแน่ความรักสดใส

24 ,42 เมตตามหานิยม คู่มิตรจัเป็นที่รักของคนทั่วไป มนุษย์สัมพันธ์ดี

36 ,63 ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาหล่อสวยเลือกได้ มีความสามารถเฉพาะ หยิ่ง มั่นใจ ชอบคนไม่ชอบเรา

78 ,87 คู่มิตรใหญ่ ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกันกล้าได้กล้าเสีย หาเงินเก่งเสี่ยงโชคทำเพื่อผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ ชอบช่วยเหลือ

เลขมงคล ที่จัดอยู่ในกลุ่ม คู่สมพล คือ เลขคู่นี้เมื่อมาอยู่ร่วมกัน จะให้พลังด้านบวก แสดงถึงความมีอำนาจ บารมี ความสามารถความชำนาญ ความเจริญก้าวหน้า ช่วยเสริมพลังด้านการงาน อาชีพ ให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยพัฒนางาน ได้รับผลประโยชน์จากคนรอบข้าง แต่หมวดคู่สมพลก็มีข้อเสีย ดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะกับอาชีพ

16,61 เลขคู่นี้ทำให้การบริหารวางแผนเกิดผลประโยชน์อย่างลงตัว

28,82 เลขคู่หมุนเงินเก่ง กล้าลงทุน กล้าเสี่ยง

35,53 เลขคู่นี้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง47,74 เลขคู่นักพัฒนางาน นักสร้างงาน

ร้านเราจำหน่ายเบอร์มือถือมงคล เบอร์โทรศัพท์มงคลตามวันเกิด สำหรับท่านที่สนใจเบอร์มือถือเพื่อเสริมดวง เราให้คำแนะนำปรึกษาท่านได้

HotLine