เบอร์VIP 888 888

เบอร์VIP ประกอบด้วย เลข 8 ทั้งหมด 7 ตัว ขึ้นต้น ด้วย 081 ซึ่ง เป็นชุดเบอร์มือถือ ในยุคต้นต้น ของ เบอร์มือถือ ในประเทศไทย เป็นเบอร์มือถือ ที่มีผลรวมเป็น มงคล มาก 

HotLine